Skip to content

ПАТИШТА

Научно-стручно списание на Друштвото за патишта на Република Македонија

ПАТИШТА е научно - стручно списание кое го издава Друштвото за Патишта на Република Македонија (ДПМ).

Друштвото за Патишта на Република Македонија е основано во 1967 год., како стручно здружение на градежните инженери од областа на патиштата во Македонија.

Научно стручното списание „Патишта“ се издава од април 2002 год.

Примарна цел на списанието е да се негува научно – стручниот дискурс во областа на патиштата, со објавување на квалитетни научни трудови.

mk_MKMacedonian