Skip to content

Уредувачки Одбор

Проф. Д-р Горан Мијоски

Градежен Факултет - Скопје

Вонр. Проф. Д-р Горан Младеновиќ

Градежен Факултет - Белград

Проф. Д-р Татјана Рукавина

Градежен Факултет - Загреб

Проф. Д-р Милорад Јовановски

Градежен Факултет - Скопје

Проф. Д-р Спасен Ѓорѓевски

Градежен Факултет - Скопје

Проф. Д-р Дарко Мославац

Градежен Факултет - Скопје

Проф. Д-р Зоран Кракутовски

Градежен Факултет - Скопје

Проф. Д-р Јосиф Јосифовски

Градежен Факултет - Скопје

Проф. Д-р Валентина Ж. Панчовска

Градежен Факултет - Скопје

Вонр. Проф Златко Илиовски

Technical Sciences in Stip (Macedonia)

Доц. Д-р Сеад Абази

Градежен Факултет - Скопје

Доц. Д-р Бојан Сушинов

Градежен Факултет - Скопје

Вонр. Проф. Д-р Зоран Мисајлевски

Градежен Факултет - Скопје

Вонр. Проф. Д-р Даниел Велинов

Градежен Факултет - Скопје

Вонр. Проф. Д-р Сања Фриц

Градежен Факултет - Белград

Вонр. Проф. Д-р Марко Орешковиќ

Градежен Факултет - Белград

Вонр. Проф. Д-р Дејан Гавран

Градежен Факултет - Белград

Проф. Д-р Стјепан Лакушич

Градежен Факултет - Загреб

Проф. Д-р Весна Драгчевиќ

Градежен Факултет - Загреб

Проф. Д-р Николаи Михајлов

УАГГ - Софија

Проф. Д-р Петер Стефанов

УАГГ - Софија

Проф. Д-р Румен А. Миланов

УАГГ - Софија

Проф. Д-р Петер Липар

Градежен Факултет - Љубљана

Проф. Д-р Марко Ренцељ

Градежен Факултет - Марибор

Проф. Д-р Томаж Толаци

Градежен Факултет - Марибор

Проф. Д-р Осман Линдов

Факултет за Сообраќај и Комуникации - Сарајевски Универзитет

Проф. Д-р Бранко Мазиќ

Градежен Факултет - Сарајево

Вонр. Проф. Д-р Мирза Поздер

Градежен Факултет - Сарајево

Доц. Д-р Билјана Ивановиќ

Градежен Факултет - Подгорица

Д-р Катарина Мирковиќ

Градежен Факултет - Подгорица

Проф. Д-р Томаш Ханак

Градежен Факултет - Брно

Проф. Д-р Отокар Вацин

ЦТУ - Прага

Проф. Д-р Ментор Балилај

Градежен Факултет - Тирана

mk_MKMacedonian